Addiko Bank Slovenija Privacy Policy

Effective day 14 June 2018


Izjava o privolitvi

Dovoljujem, da Addiko Bank d.d. in članicam Addiko Bank AG (v nadaljevanju "Addiko Skupina") zbiranje in obdelavo mojih osebnih podatkov za namen selekcijskega postopka. Članice Addiko Skupine so: Addiko Bank d.d. (Hrvaška), Addiko Bank d.d. (Slovenija), Addiko Bank a.d. (Srbija), Addiko Bank d.d. (Bosna in Herzegovina), Addiko Bank a.d. (Črna gora) and Addiko Bank AG (Avstrija).

Posamezne članice Addiko Skupine se lahko nahajajo v državah, za katere še ni bila določena ustrezna raven varstva podatkov, osebni podatki pa so lahko predmet dostopa v skladu z lokalno zakonodajo. Znotraj Addiko Skupine so bili izvedeni vsi ustrezni ukrepi za zaščito osebnih podatkov.

Na podlagi vaše privolitve in dovoljenja Addiko Bank d.d., se lahko osebni podatki razkrijejo pristojnim zaposlenim v Addiko Skupini, z namenom obdelave prijave na razpisano delovno mesto in za namen primerjave navedenih podatkov, z zahtevami objavljenih prostih delovnih mest v Addiko Skupini.

Osebnih podatkov, zbranih v okviru selekcijskega postopka ali prihodnjih selekcijskih postopkov, Addiko Bank d.d ne namerava deliti z nikomur izven Addiko Skupine.

Zbrani osebni podatki kandidatov:

 • Polno ime (ime, priimek, srednje ime, naziv)
 • Profilna slika (opcijsko)
 • Naslov (naziv delovnega mesta)
 • URL profilov socialnih omrežij (Linkedin, Facebook, Github, StackOverflow, AngelList, Xing, GooglePlus, Twitter sli vsak veljaven URL)
 • Domači naslov
 • Elektronski naslov
 • Skype ime
 • Telefonska številka
 • Izobrazba (ime institucije, stopnja, obdobje)
 • Zgodovina zaposlitev (ime podjetja, naziv delovnega mesta, obdobje)

Addiko Bank d.d. bo vaše osebne podatke hranil v podatkovnih bazah do konca postopka prijave. Za namen prihodnjih selekcijskih postopkov lahko soglašate, da Addiko Bank d.d. shrani vaše podatke za največ 24 mesecev. Vaši osebni podatki bodo izbrisani po obdobju, kakršnega boste izbrali.

Splošna prijava pomeni, da bo Addiko Bank d.d shranil osebne podatke izključno za postopek zaposlovanja in izbire, za največ 24 mesecev po datumu prijave ali do preklica soglasja, kadar koli znotraj obdobja 24. mesecev.

Osebne podatke si lahko ogledate, jih izbrišete ali izvažate in kadar koli lahko umaknete soglasje tako, da sledite povezavi v potrditveni e-pošti, ki ste jo prejeli ob vložitvi prijave. V kolikor umaknete svoje soglasje, vas ne bomo imeli več v bazi podatkov za katero koli odprto prosto delovno mesto.

Preklic soglasja ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov pred samo podajo preklica. V zvezi z obdelavo osebnih podatkov imate pravico do dostopa do osebnih podatkov, pravico do popravka, pravico do pozabe, pravico do izbrisa, pravico do omejitve obdelave, pravico do ugovora, pravico do prenosljivosti podatkov, pravico proti avtomatiziranemu odločanju, vse v skladu s pogoji, ki jih določajo ustrezni predpisi. V kolikor menite, da so bile kršene vaše pravice, se obrnite k pristojnemu nadzornemu organu.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacije o uporabi osebnih podatkov na podlagi privolitve

Obdelovalec je:

Addiko Bank d.d.
Dunajska cesta 117, Ljubljana
Kontaktna številka: + 386 (0)1 580 40 00 (klicni center)
Elektronski naslov: info.si@addiko.com

Za vsa vprašanja ali opombe v zvezi z varstvom osebnih podatkov se lahko obrnete na našega uradnega Pooblaščenca za varstvo osebnih podatkov:
Elektronski naslov: dpo.si@addiko.com

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ustrezno označite:

 • Izrecno soglašam, da Addiko Bank d.d. lahko obdeluje osebne podatke, katere sem navedel v vlogi ali so bili razkriti med prijavnim postopkom, vključno z informacijami, navedenimi v življenjepisu in prilogah, v kolikor so potrebni v selekcijskem postopku.
 • Soglašam, da se moji osebni podatki lahko posredujejo pristojnim zaposlenim v Addiko Skupini, za namen selekcijskega postopka za prosto delovno mesto znotraj Addiko Skupine.
 • Dovoljujem, da Addiko Bank d.d. shranjuje moje osebne podatke za največ 24 mesecev po končanem selekcijskem postopku za delovno mesto, na katerega sem se prijavil. V kolikor s tem ne soglašam, bodo po končanem selekcijskem postopku vsi moji podatki izbrisani.
 • V primeru splošne prijave dovoljujem, da se moji osebni podatki shranjujejo največ 24 mesecev po oddaji prijave.