Poslovni analitik za procesne sisteme

Ljubljana, Slovenia


This job is not available any more.


Vaše naloge bodo obsegale:

• delovanje kot »glasnik sprememb« (change-agent) in spodbujanje kulture stalnih sprememb in izboljšav za procese Področja poslovanja s pravnimi osebami v vseh podružnicah Addiko banke v regiji,
• sodelovanje s poslovnimi uporabniki v celotnem razvojnem ciklu aplikacije (zbiranje zahtev, predlogov in rešitev, testiranje, implementacija in podpora),
• vodenje in moderiranje delavnic s končnimi uporabniki za identificiranje potencialov za optimizacijo, definiranje bodočega/avtomatiziranega procesa in vseh vključujočih izboljšav,
• usklajevanje zahtev in potreb Skupine, s ciljem pripraviti skupne in poenotene procesne rešitve,
• dokumentiranje zahtev uporabnikov, sistemov, podatkovnih virov in integracij, določanje obsega in realnih ciljev,
• sodelovanje pri pripravi sistemskih integracij, ki omogočajo povezovanje z lokalnimi podatkovnimi viri,
• identificiranje mere uspešnosti in vzpostavitev sistema za merjenje učinkovitosti procesov, z namenom spremljave in odzivanja na težave in priložnosti,
• razmišljanje o »cost-benefit« vidiku pri evalvaciji uporabniških zahtev in pripravi idejnih zasnov rešitev,
• identificiranje zahtev uporabnikov, pretvarjanje poslovnih zahtev v tehnične specifikacije za razvojno ekipo,
• nudenje podpore končnim uporabnikom aplikacije v obdobju pilotne uporabe, v obliki identificiranja, reševanja / prijavljanja napak in predlaganje alternativ.
• pripravljenost na potovanja po Skupini (do 20% delovnega časa).


Od vas pričakujemo:

• najmanj VI. stopnja izobrazbe ekonomske, poslovno-informacijske, informacijske ali druge sorodne smeri,
• najmanj 3 leta delovnih izkušenj s sorodnimi vsebinami dela,
• aktivno znanje angleškega, hrvaškega in srbskega jezika je pogoj,
• izkušnje v finančnih storitvah, bančništvu, zavarovalništvu (poznavanje področja poslovanja s podjetji je prednost),
• poznavanje metodologije Agile/Scrum (delovne izkušnje so prednost),
• izkušnje z vodenjem projektov ali manjših delovnih skupin,
• poznavanje osnov BPM sistemov in aktivno poznavanje BPMN notacije za modeliranje,
• sposobnost reševanja kompleksnih problemov z uporabo analitičnih orodji in pristopov
• napredno poznavanje orodji za modeliranje procesov (Aris, iGrafx, MS Visio,…),
• napredna poznavanje MS Office orodij, s poudarkom na Excel, Word, MS Project,
• osnovno poznavanje zasnov baz podatkov in jezika SQL,
• odlične komunikacijske sposobnosti s poudarkom na sposobnostih moderiranja in usklajevanja večjih skupin poslovnih uporabnikov iz različnih nivojev organizacije.


Prednost pri izboru bodo imeli kandidati s/z:

• izkušnjami z  razvojno-implementacijskim ciklom za uvajanje BPM rešitev (kot npr. Appian, Pega, IBM, Oracle),
• razumevanjem tehnologij za integracijo podatkov in razvojem podatkovnih baz (npr. MS/SQL, Oracle,…),
• izkušnjami z bazami podatkov (SQL Server, Oracle),
• izkušnjami z vodenjem projektov ter optimiziranjem procesov (certifikati tipa PMP, CSM, Prince, Six Sigma Green/Black Belt).
 
Kaj ponujamo:

• sklenitev delovnega razmerja za nedoločen čas s 6-mesečnim poskusnim obdobjem,
• delo v mednarodnem, profesionalnem, dinamičnem in urejenem delovnem okolju,
• zanimive in razgibane delovne naloge in izzive,
• možnost strokovnega in osebnostnega razvoja,
• Delo v okolju, ki je prijazno družini (certifikat Družini prijazno podjetje).