Pooblaščenec za skladnost poslovanja

Ljubljana, Slovenia


This job is not available any more.

Vaše naloge bodo obsegale:


• Ugotavljanje tveganja skladnosti poslovanja banke ,
• svetovanje in podpora upravi banke in zaposlenim glede zagotavljanja skladnosti poslovanja,
•  zagotavljanje standardov in izvajanje obveznosti, določenih v internih predpisih iz področja  skladnosti poslovanja, to je predvsem v Politiki skladnosti poslovanja, kar med drugim vključuje skladnost s predpisi kapitalskega trga in pravili za boj proti korupciji ter obravnavo stopnjevanih ali zahtevnejših pritožb ter potencialnih kršitev zaposlenih, Kodeksu poslovnega ravnanja in etike, FATCA politika),
• priprava predlogov splošnih aktov, navodil in obrazcev iz vsebin funkcije skladnosti poslovanja,
• izobraževanje zaposlenih iz vsebin funkcije skladnosti poslovanja,
• spremljanje aktivnosti (vključno s kršitvami)  banke in zaposlenih glede izvajanja obveznosti, določenih z internimi akti iz vsebin  funkcije skladnosti poslovanja,
• priprava predlogov za nadaljnji razvoj, organizacijo in delovanje funkcije skladnosti poslovanja v banki glede na zahteve veljavnih predpisov in smernic celotne skupine,
• priprava letnega načrta dela funkcije skladnosti poslovanja,
• redno in izredno poročanje upravljalnemu organu banke, matični banki in po potrebi posameznim organizacijskim enotam o tveganjih in aktivnostih iz vsebin funkcije skladnosti poslovanja in o delovanju zaposlenih v skladu s sprejetimi internimi akti,
• vzpostavitev in upravljanje relevantnih evidenc iz vsebin funkcije skladnosti poslovanja.


Od vas pričakujemo:


• Najmanj VII. stopnjo strokovne izobrazbe ekonomske ali pravne smeri,
• Najmanj 4 leta bančnih izkušenj,
• Vsaj 4 leta dokazljivih delovnih izkušenj na podobnih ali enakih delovnih mestih,
• Odlično znanje angleškega jezika,
• Veselje do delovanja v digitalnem okolju ter odprtost za nove, inovativne rešitve,
• Sposobnost analitičnega, logičnega in sintetičnega razmišljanja,
• Natančnost, sistematičnost, doslednost, kreativnost, smisel za organizacijo dela, dobre komunikacijske sposobnosti (pisno in verbalno) ter sposobnost dela v skupini,
• Visoki etični standardi in samoiniciativnost,
• Pripravljenost na službena potovanja po državah Skupine,
• Vozniški izpit B kategorije.


Prednost pri izboru bodo imeli kandidati s:


• poznavanje področja poslovanja banke in zakonskih predpisov, ki urejajo poslovanje banke,
• poznavanje standardov in najboljših praks s področja zagotavljanja skladnosti poslovanja,
• sposobnost kakovostnega in jasnega pisnega izražanja,
• vozniški izpit B kategorije,
• poznavanje poslovnih procesov družbe.


Kaj ponujamo:


• Takojšnjo sklenitev delovnega razmerja za nedoločen čas s 6-mesečnim poskusnim obdobjem,
• Delo v mednarodnem, profesionalnem, dinamičnem in urejenem delovnem okolju, zanimive in razgibane delovne naloge in izzive,
• Možnost strokovnega in osebnostnega razvoja,
• Delo v okolju, ki je prijazno družini (certifikat Družini prijazno podjetje).


Prosimo za prijavo v angleškem jeziku.